Magyarfülpösi
Szórványkollégium

„Szeretetre vágynak ezek a gyerekek, mert abból nem kapnak eleget otthon. És ha világra jöttek, épp annyi joguk van, amennyi más gyerekeknek jut, ezt próbáljuk megadni nekik.”

A Magyarfülpösi Szórványkollégium feladata lehetővé tenni az anyanyelven való tanulást a Székely-Mezőségen élő, nehézsorsú magyar gyerekek számára. A Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult Magyarfülpösön. A mélyszegénységbe élő mezőségi szórványmagyarság szolgálatába állva tanulási lehetőséget biztosít, térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek.

Ady István tiszteletes úr, a kollégium vezetője úgy határozott, nem hagyja a szórványfaluban, hogy a magyar gyermekek ne kapjanak esélyt egy tisztességes, magyar jövőre; aki reményt ad nekik a reménytelenségben; aki munkatársaival együtt, fáradtságot nem kímélve előteremti azokat a feltételeket, amelyek számunkra természetesnek tűnnek, de amelyekről ezek a gyermekek otthon nem is álmodhatnak. Aki elmegy a szülőhöz és arra kéri: „ne tartsa otthon a gyerekét! Ne gyújtson tüzet a füzettel, engedje tanulni, hogy legyen valaki belőle!” Aki két évre befogadott otthonába két gyermeket, mert a román állam – korábbi ígéretével ellentétben – a kezdő létszámmal nem engedte volna elindulni a bentlakást. Aki könnyeivel küszködve meséli, hogy a gyermek otthon sokszor enni sem kap, mert a pénz sörre megy, fűtés nincs, cipőcskéjét elcserélik egy doboz cigarettára. Néplélek, 2019. nov. 20.

A mindenség szélén - Kultfilm 9

Békesség legyen az egész nagyvilágnak - karácsonyi koncert, 2022

Adjon Isten füvet, fát - karácsonyi koncert 2021

Ady István református lelkipásztor 20 éve végzi odaadó munkáját a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány élén. Iskolaépületet – közösségi házat tervezett, építtetett és megállás nélkül hordja terheit, örömeit az itt működtetett szórványkollégiumnak.

Tevékenységünk fő mozgatórugója a helyi elszórványosodott magyar közösség összekovácsolása és a Szászrégen környékén élő, szociálisan hátrányos helyzetű magyar gyerekek megsegítése.

Célunk mindazoknak a hiányoknak a pótlása, amelyek a támogatott családokban kevésbé valósulnak meg: a keresztény értékrend, az istenfélelem, a kisebbségi sors vállalása, a munkaszeretetet, az erdélyi kultúránk ápolása, nyelvünk tisztasága, a történelmi identitástudat alakítása és erősítése.

A kollégium beindulása lehetőséget adott a magyar oktatás megmentésére és fenntartására, hisz a Mezőség távolabbi vidékeiről származó diákok is lakhatnak a kollégiumban, ahonnan akadálymentesen járhatnak iskolába.

Ady István református lelkészként és a szórványkollégium vezetőjeként csapatával közösségünk és anyanyelvünk fennmaradásáért dolgozik, valamint azért, hogy legjobb tudása és képessége szerint otthont teremtsen az évenként váltakozó számú, 40–45 bentlakó gyerek számára.

Kimászni a nyomorból, az éhínségből, a nemtörődömségből és meglátni a zord világban az égbolton tündöklő hét színt, lecsúszni rajta, újra meg újra: ez a felbecsülhetetlen ajándék.

Ha kiskoruktól kezdve megtapasztalják a szeretetet, kevesebb eséllyel válnak később ők is agresszívvá.

A közösség ereje, tagjainak összetartásában rejlik, ahol mindenkinek a saját eszközeivel kell és kötelező hozzájárulnia a közös magyar jövendőhöz.

Jobb élet reménye a szórványban élő gyerekeknek

KAPCSOLAT

Ady István Ref. lelkész, Elnök
Szórványkollégium

Fundația Regenboog Curcubeu Szivarvany
CF: 12699850 Cím: Principala út, 179 szám Magyarfülpös, Maros megye ROMÁNIA

Támogatóink

Fundatia Regenboog Curcubeu Szivarvany
CF: 12699850 Cím: Str. Principală, nr. 179, Magyarfülpös, Maros megye ROMÁNIA
BANK
BRD Agentia Reghin str. Mihai Viteazu, nr. 18, Reghin, jud. Murea, ROMANIA

SWIFT COD: BRDE ROBU

RO06BRDE270SV02487352700 - EUR RO79BRDE270SV03274502700 - RON RO27BRDE270SV81501192700 - HUF